آخرین خبر/ "آخرین خبر" به عنوان حامی رسانه ای در اولین نمایشگاه سالانه کار فردوسی حضور یافت.


نمایشگاه سالانه کار فردوسی به مدت دو روز در تاریخ 10 و 11 اردیبهشت در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میشود.

نمایشگاه کار، رویدادی است که تعداد زیادی از جویندگان کار و شرکت ها به منظور تبادل اطلاعات در رابطه با مشاغل مورد نیاز و معرفی شرکت هایشان در آن، به صورت فصلی یا سالانه برگزار میگردد که میتوان از آن به عنوان نمایشگاه فرصت های شغلی یاد کرد بنحوی که فرصت های کاری و کارآفرینی در زمینه های تحصیلی برای دانشجویان و تازه فارغ التحصیلان ارائه میشود.

اینگونه نمایشگاه ها فرصت مناسبی را برای شرکت ها و سازمان ها فراهم میکند تا با تعداد زیادی از نیروهای جویای کار ملاقات کرده و در یک فضای رقابتی نسبت به جذب نفرات مورد نظر خویش اقدام نمایند.

هدف این نمایشگاه آشنایی با فرصت های شغلی شرکت های صنایع معتبر برای دانشجویان و فارغ التحصیلان جویای کار و نهایتا برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه است.

اگر تخصصی دارید که میخواهید برای اشتغال با شرکت ها در ارتباط باشید میتوانید به این نمایشگاه سر بزنید و از غرفه آخرین خبر نیز بازدید کنید.


در کوتاه ترین زمان به روزترین باشید.
پیامک: 2000995
ایمیل: info@akharinkhabar.com