جهان/ متن پیش رو در جهان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.


بعضی از فرزندان مرحوم هاشمی هراز گاهی نسبت به نحوه فوت پدر تشکیک و گاها القای ناپدید شدن وصیت نامه ایشان را می کنند.

ظاهرا قرار نیست تاریخ معلم انسانها باشد و رازآلوده پنداری سیاست هنوز جذاب است.هاشمی زیاد متهم به قتل این و آن شد از سید احمد خمینی گرفته تا نویسندگان....تا جایی که اکبر گنجی وی را به‌"قتل عام درمانی"متهم کرد.امثال عمادالدین باقی رسماً و علناً او را قاتل معرفی کرد و....حال چرا مار گزیده ها تجربه نمی آموزند؟

وصیت هاشمی بدرد چه کسی می خورد؟ واقعا اگر هاشمی وصیت نامه مفصلی داشته باشد در آن چه نوشته است؟
احتمالا نوشته است:"یکی از اشتباهات مخالفان من این بود که عملکرد فرزندانم را به حساب من می نوشتند واقعا آنها از من حرف شنوی نداشتند و به من ظلم شد"

فرزندان هاشمی لابد می خواهند وصیتی پیدا کنند که اگر دینی به پدر دارند ادا کنند.

هاشمی علنا در مقابل چشم هشتاد میلیون گفت :"بهائیت یک فرقه استعماری است و فائزه باید جبران کند ".فائزه نه تنها جبران نکرد که برخلاف پدر عمل می کند و اصرار بر آن هم دارد بعداز پدر دوبار خلاف مطالبه وی عمل کرد.

لذا وصیت خواهی قمپزی بیش نیست.بدون تردید فرزندان هاشمی در ضربه به او از مخالفان موثر تر بودند و بارها وی را شرمنده و سرافکنده انقلابیون کردند.

آنها از این پس هم پدر را در حد "میراث فرهنکی"خواهد دید واز او صرفا ارتزاق شخصیتی خواهند نمود.البته محسن قدری از این قضاوت فاصله دارد.


با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید