ابتکار/ « سراب وصال در سیاست » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته جهانبخش محبی‌نیا است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

امر سیاسی در جامعه ایران نقابدار ظاهر می‌شود. این گزاره بیانگر این است که کاروان عرصه سیاست و قدرت به معبد و ایستگاه شفافیت و اخلاص نرسیده است و هنوز ساربان در نیمه راه دست و پا می‌زند به گمان اینکه کعبه نزدیک است. در این جنب و جوش جمعی به شوق وصال، سرمست و خرابند و عده‌ای نیز گرفتار فراق و در نشئه و عذابند.
تمامیت‌طبان به یکباره، ادعای آزادی دارند و آزادیخواهان لباس عافیت و محافظه کاری می‌پوشند تا از تناول بازنمانند. این تضاد و شاید تناقض جامعه ایران را به زیست در دالان تاریک سیاست سوق می‌دهد که نتیجه آن اختناق است. به تعبیر اکثر تحلیل‌گران رفتار، اختناق امری سیاسی در مقیاس جمعی است که به عنوان رویه‌ای از نظام سیاسی، صیانت می‌کند اما واقع مطلب این است که اختناق در بسیاری از مواقع جزو عادات و خصائص غیرذاتی فرد است که رقالب فرقه گرایی، حلقه انحراف و پستونشینی عده‌ای را به تباهی و آلودگی می‌کشاند. این مساله به ویژه در مورد افرادی صدق می‌کند که مدتی طعم شیرین قدرت را چشیده‌اند و در واگذاری آن به منتخبین ملت، دیرانزال‌اند. دینامیزم اجتماعی- سیاسی این افراد چسبندگی به قدرت است و برای بازگشت مجدد به عرصه حکمفرمایی سربه موانع هرچند سخت و فولادین می‌کوبند. پوپولیسم مرام سیاسی‌شان است که با تکیه بر دیکتاتوری کارسازی می‌کند. اما بستر اصلی آن نفاق است که چرخه ارادت- کدورت را باز تولید می‌کند. نفاق زمینه‌ای فراهم می‌کند که کمون و نهفتگی سیاسی آنان به ظهور برسد. در فرآیند تکمیل این امر سیاسی، عامل نفاق،جمعی از نخبگان مراقب از تعادل، دموکراسی و آزادی تازه‌رس جامعه را به اغفال می‌کشاند.
نخبگانی که ادعا دارند اما متد ندارند و سیاسی را با سیاست نمی‌سنجند.
سیاست امری زمینی است که وقتی با قدرت آمیخته شود از قضا سرکنگبین صفرا می‌فزاید. مکلایی که در زمینه معرفت شناختی از اعاظم حوزه جلوتر می‌راند و عده‌ای از آنان را هیزم جاه‌طلبی نفس و نگاه خویش قرار می‌دهد.
قربانیان این حمیم سوزان آنانند که بر اندام سیاست، لباس ایدئولوژی می‌پوشانند و دشنه‌های تمامیت‌طلبی، عوامگرایی و خرابکاری دزد قافله را تیزو مسموم می‌سازند. در این مرحله از دینامیزم سیاسی - اجتماعی، مکر نفاق مانند روباه فربه تر، خطرناکتر و پیچیده تر می‌گردد و کمین گاه فردی می‌شود که اژدهاوار برای بلعیدن مایملک ملی و با خلع سلاح، ساده لوحان را کنار می‌زند و چهره واقعی اش را نمایان می‌سازد. به نحوی که هیچ معیار و محک اخلاقی، رفاقت و پای بندی را بر نمی‌تابد. عجین شدن سیاست، قدرت و نفاق ماکیاول را ماکیاولی تر می‌کند. زمانی با بوسه بر دستان و قفل کردن پنجره بدگمانی، اعتماد عمومی را به گروگان می‌گیرد و هنگامی دیگر با کندن درب ادب از عهد و پیمان دیروزی بدکاره‌ای می‌سازد که هیچ ترتیب و آدابی را نمی‌جوید. در این میان قوه تشخیص و عاقله جمعی از مدعیان جامعه را بر سرشان باید کوفت که از هول حلیم هنوز هم در دیگ جهالت غلتانند. بدون شک جهلت نخبگان و غفلت حاکمان سبب قد کشیدن عوامگرایان مدعی است. وقتی دموکراسی و آزادی می‌خوابد، استبداد و خودکامگی راه می افتد. رابطه ای معکوس تضمین کننده حیات این دو مفهوم است. نخبگان غافل، موقعیت غریب کوچه‌های سیاست را از مقام فرشتگان خدا بالاتر نشان می‌دهند و حتی در مقاطعی از زمان صلاحیت، الیت‌های سیاست عملی را نه بر مبنای قانون و معیار شرع، بلکه هماهنگی یا عدم هماهنگی با کسی سمت و سو بخشیدند که از نظر علم، ادب و تقوی بجد لنگ می‌زد و توهم او را به ادعای عصمت کشانده بود. مطابقت‌دهندگان دیروز عرصه مذبور هنوز بر الاغ انانیت سوارند و متاسفانه فردای جامعه را هنوز با شیوه‌های دیگر مسموم می‌سازند و فرصت مطهر شدن را از جامعه می‌گیرند، فرسودگانی که نای نفس کشیدن ندارند اما سرلشگر سپاه عدالت و آزادی اند.
کنون که داروغه دیروز شهر به هر کوی و برزن داستان رسوایی‌اش را در شیپور می‌دمد و ابایی از عریان شدن در ملاءعام ندارد. تمامیت طلبی که به فکر فتح قله‌های تدین، آزادی، شرف،آداب و افتخاراتی است که ملت ایران در طول هزاران هزار سال به دست آورده‌اند، گاهی لباس بادیه نشینان برتن می‌کند و عوام ترین خلق می‌نماید و گاهی آنچنان به مغلطه و سفسطه روی می‌آورد که با گورگیاس یونان همنوا می‌شود تا خرمگس معرکه فلسفه و عرفان شود. این مصیبت از کجا آغاز شد؟ و آفت بر سر بوستان جامعه بارید؟ شاید از آنجایی که ما بیل زنان راه بر نفاق، تملق و دورویی صاف کردیم. در واقع:
بر تیر نظر کرد و پر خویش در آن دید
گفتا زکه نالیم که از ماست که برماست.


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar