کیهان/ متن پیش رو در کیهان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

مدیرعامل موسسه فرهنگی، مطبوعاتی ایران در حالی این موسسه را یک موسسه خصوصی خوانده و بر اساس این استدلال قانون منع به کارگیری بازنشستکان نسبت به این موسسه را زیر سؤال برده است که دولت در جلسه 18 بهمن سال گذشته خود به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمک 5 میلیارد تومانی را به روزنامه ایران اختصاص داده بود!

«محمدتقی روغنی‌ها» در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر گفته است‌: یکی از مشکلاتی که موسسه مطبوعاتی ایران دارد، این تصور عمومی است که «یک موسسه دولتی است»؛ در حالی که موسسه مطبوعاتی ایران، دولتی نیست بلکه پیمانکار خبرگزاری جمهوری اسلامی برای انتشار روزنامه‌های زیر مجموعه آن هستیم.
وی درباره ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اینکه گفته می‌شود وی نیز به اعتبار مدیریت بر یک روزنامه دولتی، مشمول این قانون می‌شود و باید شاهد یک تغییر مدیریتی دیگر در حوزه رسانه‌ها باشیم، (با لبخند) گفت: متاسفانه این قانون، شامل ما نمی‌شود به همان دلیلی که عرض کردم که موسسه ما خصوصی است. ولی خیلی خوب می‌شد اگر این اتفاق می‌افتاد و من مدت‌هاست که می‌خواهم بروم ولی دوستان، اجازه نمی‌دهند. به هر حال اجرای این قانون در مورد ما، می‌توانست از مسئولیت‌های ما هم کم کند!
درباره اظهارات روغنی‌ها نکاتی را باید مورد توجه قرار داد، نخست آنکه ماهیت دولتی و یا خصوصی روزنامه ایران را قانون مشخص می‌کند، ماده 130 قانون محاسبات عمومی تصریح می‌کند‌: از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2و3و4 این قانون منحصرا به صورت وزارتخانه یا موسسه دولتی با شرکت های دولتی مجاز خواهد بود و کلیه موسسات و سایر دستگاه‌های دولتی که به صورت غیر وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون (یعنی از سال 1366 به بعد) با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند. و الا با انقضای این مهلت موسسه دولتی محسوب شده و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهد بود.
با توجه به ماده 130 قانون محاسبات عمومی موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران که صد در صد سرمایه آن متعلق به دولت از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است یک دستگاه اجرایی دولتی محسوب می شود با توجه به ترکیب سهام تابع مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات حاکم بر موسسات دولتی است و سود و سهام آن درآمد عمومی کشور محسوب می شود و محل تمرکز و تجمع این درآمد عمومی خزانه داری کل کشور است.
کمک 50 میلیارد ریالی دولت به روزنامه دولت یا موسسه خصوصی؟!
از این ماده قانونی گذشته اگر روزنامه ایران یک موسسه خصوصی محسوب می‌شود تصویب کمک 5 میلیارد تومانی برای آن در جلسه هیئت دولت چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟!
هیئت وزیران در جلسه 18 بهمن 1396 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب 1366) تصویب کرد‌: « مبلغ 50 میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای از محل اعتبارات جزء (1) ردیف (510000) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و تحت عنوان «هزینه‌های پیش‌بینی نشده «کمک» به منظور تادیه بدهی‌ها و تعهدات سنواتی موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه
شود.»
طبیعی است که کمک و اختصاص بودجه از طریق دولت و به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای یک ارگان دولتی بوده و روغنی‌ها بایستی خود را برای اجرای قانون و خاتمه فعالیت خود در روزنامه ایران آماده کند.
خصوصی خواندن روزنامه ایران و دریافت کمک 5 میلیارد تومانی این جریده از دولت انسان را یاد خصلت شترمرغی برخی‌ها می‌اندازد، از آنها خواسته می‌شود بپرید می‌گویند شتریم و شتر نمی‌پرد و می‌گویند بار ببر می‌گویند مرغیم و مرغ هم بار نمی‌برد، روزنامه ایران اگر خصوصی است چرا بودجه دولتی دارد و اگر دولتی است چرا مدیران آن مشمول قانون کارمندان دولت نمی‌شوند؟!

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar