اعتماد/ « معضلی که مساله نیست » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته بهمن کشاورز است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

موضوع حضور استثنایی و غیرمترقبه تعدادی از خانم‌ها- نه همه آنهایی که تمایل داشتند- در استادیوم ورزشی آزادی باعث بحث و نقل بسیار شد. برخی آن را پدیده گشایش کلی دانستند و بعضی آن را صرفا حرکتی ناشی از اغتنام فرصت و نه آغازی برای یک فرآیند معرفی کردند. سپس گفته‌های برخی مقام‌های مسوول امید‌ها را زایل کرد و حتی برخی هشدارها و تحذیرها باعث شد که امیدواران گمان برند که گویا وضع وخیم‌تر هم شده است.

بهترین معیار برای سنجش در اینگونه موارد قانون است. در قانون اساسی از مقدمه گرفته تا برخی از اصول مربوط به کلیات و اصول خاصی از فصل سوم راجع به حقوق ملت ایران در اموری از این قبیل تفاوتی بین آحاد مردم اعم از زن و مرد قایل نشده است. به طور مشخص در اصل 20 قانون اساسی آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» بنابراین اگر اشکال این باشد که به زعم بعضی آنچه در ورزشگاه‌ها می‌گذرد با شؤون خانم‌های ایرانی انطباق ندارد پاسخ این خواهد بود که شان زن ایرانی فراتر و مقامش بالاتر از آن است که با این مسائل خدشه‌دار شود.

اگر- آنگونه که نقل شده است- ایراد این باشد که پوشش ورزشکاران به گونه‌ای است که نباید در معرض دید نسوان قرار گیرد آنگاه باید گفت خانم‌های ما از این جهت نیز در مرتبه و منزلتی هستند که طرح اینگونه موارد درباره آنان بر شخصیت و ابهت آنان منطبق نیست.

گمان می‌رود در شرایطی که کشور دچار معضلات بزرگ و در معرض آسیب‌های شدید است پرداختن به مواردی از این قبیل صحیح نباشد.

وقتی خانم‌ها که در جنگ خود را نشان دادند و در دانشگاه‌ها پیشتاز و پیشرو هستند به سرگرمی و تفریح در این حد قانع هستند چرا باید موضوعی را که مساله محسوب نمی‌شود به معضلی پیچیده تبدیل کنیم.

والله اعلمما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی