ابتکار/ « اقتصاد، اقتصاددانان و دو رئیس جمهوری » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته محمدصادق جنان صفت است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

حسن روحانی رئیس جمهوری امروز ایران است. او در حالی دومین سال از دومین دوره ریاست جمهوری‌اش را پشت سر می‌گذارد که اقتصاد ایران با انبوهی از تنگناها و دشواری‌ها در سطح کلان‌، درسطح بنگاه‌ها و درسطح خانوارها دست و پنجه نرم می‌کند.
در چنین شرایطی است که رئیس جمهوری با میل یا با اکراه پذیرفت سرانجام با اقتصاددانان ایرانی ساکن سرزمین دیدار کند و به سخنان آنها گوش کند. این رخداد در دولت نخست محمود احمدی نژاد نیز رخ داه بود و گروهی از اقتصاددانان ایرانی به دعوت دولت وقت نزد رئیس جمهوری رفتند و با او از نزدیک دیدار کردند. به این ترتیب دو رئیس جمهوری به هردلیل یک تصمیم را اتخاذ و اجرا کردند و آن اجازه دادن سخنرانی برخی از اقتصاددانان از نزدیک با رئیس دولت بود.
برآیند دیدار رئیس دولت دهم با اقتصاددانان این شد که دولت وقت هرچه اقتصاددانان درنامه های خود نوشته بودند و هرچه در نزد رئیس دولت گفته بودند را خواند و به هیچکدام از دیدگاه‏های کارشناسی آنها عمل نکرد که هیچ بلکه در برخی موارد عکس آن اندرزها را به کارگرفت. پس از نشست نخستین و به رغم وعده های ارایه شده اما آن جمع هرگز با این ترکیب دیداری با دولت نداشتند. حالا و براساس برخی از انتشارات منتشر شده از سوی کسانی که به عنوان اقتصاددان نزد رئیس دولت رفته اند روحانی حرف‏های اساسی برخی اقتصاددانان را نپذیرفته است و به نظر می رسد که شاید بازهم هماننددوره قبلی دیداری با همین کیفیت برگزار نشود. نمایشنامه تکراری دیدار دو رئیس جمهوری با اقتصاددانان چرا بی فایده است؟ واقعیت این است که اقتصاددانان اطلاعات کاملی از همه پشت و پنهان داستان سیاست داخلی و سیاست خارجی ندارند واز دغدغه‌هاو نگرانی‌ها و دسیسه ها خبرندارند و به همین دلیل حرف‏های رئیس جمهوری را نمی فهمند.
علاوه بر این اقتصاددانان توجه ندارند که رئیس دولت به محمد باقر نوبخت به عنوان کسی که برنامه های اقتصادی برای دولت طراحی می‏کند وفادار است. نکته آخر اینکه اقتصاددانان تصوری از بی حسی ذاتی روحانی به مباحث اقتصاد کلان ندارند. این سه نکته است که اقتصاددانان را از درک دقیق سازوکار تصمیم گیری رئیس جمهوری ناتوان کرده است . از سوی دیگر رئیس دولت نیز درکی از اینکه اقتصاددانان چه می‏گویند ندارد و با توجه به ترکیب کسانی که با او دیدار کردند تنها این را می فهمد که آنها و بیرون از این جمع کوچک اقتصاددانان اختلاف دیدگاه فوق العاده ای باهم دارند و احتمالا از این داستان به نفع خوداستفاده می‏کند.
نکات یادشده راه را برای بیشتر شدن شکاف میان دولت واقتصاددانان به ویژه اقتصاددانانی که به این دانش و آموزه های آن وفادارند بیش از پیش خواهد کرد. دغدغه رئیس جمهوری و وسوسه اقتصاددانان از دوجنس کاملا متفاوتی اند و به همین دلیل نباید انتظار داشت دیدارهایی از این دست برای دو طرف مفید باشد. آقای سعدوندی که یکی از اقتصاددانان حاضر در نشست بود دیروز درجمع اعضا و علاقمندان انجمن اقتصاددانان ایران از نشست با رئیس جمهوری نقل می کرد که او اصلا قبول ندارد یکی از دلایل اصلی جهش نرخ ارز در ماه‏های اخیر بازشدن فنر ارزی بوده است. بسیاری از اقتصاددانان باوردارند دولت برای خرید محبوبیت در سال‏های 1392 تا 1396 با دست پرقدرت فنر ارز را در فشار قرارداده بود و حال که به دلیل تحریم و ناکارآمدی دست دولت سست شده است فنر ارز دررفته و به آسمان رسیده است. اگر رئیس جمهوری این را که یک امر بدیهی است قبول ندارد پس چه جای چانه زنی می‏ماند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی