صبح نو/ « ترامپ؛ معاونت قتل » عنوان سرمقاله روزنامه صبح نو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

آنچه بین دولت آمریکا و سعودی می گذرد روایتی دست اول و یگانه از قوانین حاکم بر نظام بین الملل است.
روح این قوانین مبتنی بر ثروت و اقتصاد است. این نوعی بازگشت به ادبیات مارکسیستی است که باطن روابط سیاسی را مسأله اقتصاد می دانست. ترامپ خیلی صریح و واضح از اولویت فروش سلاح بر جان یک روزنامه نگار و حمایت از یک دولت تبهکار و مافیایی به منظور برآورده شدن نیاز مالی آمریکا سخن می گوید. ترامپ حتی معاونت قتل را می پذیرد اما حاضر نمی شود کوچکترین تنبیهی برای بن سلمان در نظر بگیرد. این یعنی اقتصاد از رسوایی در افکار عمومی مهم تر است. به نظر، این نقطه عطفی در رابطه دولت های غربی با حقوق بشر است. کسانی که قصاص یک قاتل عمد را نقض حقوق بشر می دانند، قیمه شدن یک روزنامه نگار را با سکوت برگزار می کنند و خم به ابرو نمی آورند. بدتر است وضعیت دولت های اروپایی در این معرکه. سکوت مرگ آور آنها نمایی از ضعف و رخوت اروپا مقابل قدرت و ثروت است. در این میان نقش اردوغان مهم است. آیا او هم در زمینی که آمریکا برای بن سلمان هدایت می کند بازی می کند یا اینکه خارج از این زمین، بازی را به هم می زند؟ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید