صبح نو/ « اصلاح‌طلبان و انتخاب شهردار » عنوان سرمقاله روزنامه صبح نو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اگر آقای آخوندی شهردار تهران شود، به این معناست که اولاً مرزهای بین اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی تا حدود زیادی زدوده شده و ثانیاً اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند با وجود شعارهای فراوان یک گزینه اصلاح‌طلب برای مدیریت شهر تهران بیابند. علاوه‌بر این دو مورد، نکته مهم دیگر چالش‌آفرین بودن انتخاب آخوندی در تعامل با بخش‌های مختلف سیستم است. او به‌تازگی زبان به نقد دولت گشود و پس از خروج از آن در حمله به دولت کم نگذاشت. بی‌تردید با این فرض انتخاب احتمالی آخوندی دولت را خشنود نمی‌کند و تبعات شاید نامناسبی برای شهر تهران داشته باشد. نکته بعدی به نگرش آخوندی بازمی‌گردد؛ اساساً نوع مدیریت وی در تهران بیشتر فرهنگی و اجتماعی خواهد بود و احتمالاً بخش اجرایی و مهندسی نحیف خواهد شد. او در تعریفی که از شهردار تهران ارائه داده صاحب این مقام را، متفاوت از تعریف کنونی می‌داند و همین تفاوت در بینش می‌تواند شورای شهر را به چالش بیندازد. آنچه پیش روی این انتخاب وجود دارد، چالش‌هایی در بخش‌های سیاسی و عمرانی و خدماتی خواهد بود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید