آرمان امروز/ « دولت از نیروهای اصلاح‌طلب برای استانداری استفاده کند » عنوان سرمقاله روزنامه آرمان امروز است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

با توجه به آنکه قرار است وزیر کشور 14 استاندار به دولت معرفی کند، شایسته است با توجه به عقبه رای دولت آنها را انتخاب کند و این امر، منطقی است. هر دولتی باید به نیروهای حامی خود توجه داشته باشد چرا که اگر این توجه در برنامه‌ریزی‌ها، مشورت‌ها، مدیریت‌ها وجود نداشته نباشد با یک اشتباه استراتژیک مواجه می‌شود که به انگیزه نیروهای حامی برای حمایت جدی در هنگام انتخابات آسیب وارد می‌شود. اگر دولت از نیروهای حامی در عرصه‌های مختلف از جمله برنامه‌ریزی، کارگزاران و مشورت استفاده نکند با یک اشتباه بزرگی مواجه می‌شود و این موضوع نوعی پیام به کنشگران سیاسی است به جهت آن که معلوم نیست اگر از هر کسی در انتخابات حمایت شود این حمایت منجر به‌آن شود تا که دولت مستقر به دیدگا‌ه‌ها و گرایشات شما توجه داشته باشد. نکته دوم آن است که دولت در شرایط کنونی و با توجه به فرصت اندکی که تا انتهای این دولت باقی مانده و مشکلاتی که در بحث اقتصادی، مساله تحریم و حتی مشکل جدی کاهش مقبولیت در میان افکار‌عمومی رو‌به‌رو شده مهم‌ترین مساله‌اش بحث کارآمدی است. دولت برای انتخاب استانداران باید سراغ افرادی برود که مقبولیت داشته و توانمند و کارآمد هستند. اگر به این دو وجه دولت توجه نکند در عملکرد خود موفق نخواهد بود. استانداران نقش رئیس‌جمهور را در استان‌ها دارند و طبیعتا با توجه به این که استان‌های ما هرکدام مسائل و مشکلات خاص خود را دارند، اگر این دولت نتواند استانداران کارآمد و در عین حال مقبولی برای افکار عمومی انتخاب کند، طبیعتا از یک سو به کارنامه خود آسیب وارد کرده و از سو دیگر آسیب به مردم. همچنین با یک نوع ناامیدی جدی رو‌به‌رو می‌شود چرا که مردم براساس اصولی در این دوره به این دولت رای دادند و ممکن است عمل کردن ناموفق این دولت نوعی واگذاری کار به جریان رقیب در دولت بعدی باشد. بنابراین نقش استانداران در کارآمد کردن دولت، نظام و همچنین امیدوار کردن مردم و افزایش مقبولیت دولت امروز بسیار تاثیرگذار است. همچنین نقش استانداران در امیدوار کردن افرادی که نقش موثری را در برآمدن این دولت داشتند، از جمله اصلاح‌طلبان بسیار مهم است و اگر دولت در این فرصت طلایی به آنها توجه نکند و از نیروهای مقبول استفاده نکند، دچار یک آسیب و خسارت بزرگی خواهد شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی