ابتکار/ « جمهوری اسلامی نسل سوم » عنوان سرمقاله مدیرمسئول روزنامه ابتکار، محمدعلی وکیلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مراحل نهایی است. این روزها باید بازنشستگان از سیستم اداری کشور رخت برکنند و یک نسل برای همیشه با اداره کشور خداحافظی کنند. مطابق یک تفسیر خاص، امروز روز پایان مهلت فعالیت مشمولان این قانون است. در هر حال امروز یا یک‌دو روز بعد این مهلت تمام می‌شود و ما با نسلی از مدیران خداحافظی می‌کنیم. به‌نظرم از نکته‌ای نباید غفلت کرد؛ اینکه این پیشکسوتان را باید با تکریم بدرقه کرد. گذشته از هر نقدی که بر مدیریت این نسل وارد است، اکنون باید کریمانه آنان را بدرقه کرد و حرمت مویی که در راه خدمت سفید کرده‌اند را نگه‌داشت.
البته دامنه شمولیت این قانون چنان است که بخشی از نظام اداری ما را جوان می‌کند؛ با این وجود چندان نمی‌توان امید داشت که تنها با اجرای این قانون، تصمیمات کشور هم جوان شود. مشمولان این قانون چندان نقشی در تصمیمات کشور ندارند لذا به ‌نظرم جوان‌سازی واقعی کشور مستلزم آن است که سایر بخش‌های نظام، هرچند مشمول این قانون نشده‌اند، اما پیام این قانون را دریافت کنند و راه را بر نسل‌های بعد از خود بازکنند. به‌گمانم رهبری با انتصابات جدید نشان دادند که در دریافت این پیام از بقیه سبقت گرفته‌اند. سایر ارکان نظام نیز باید به لوازم جوان‌سازی کشور و تن دادن به گردش نسلی در مدیریت کشور تن دهند.
ما بدون تعارف در پاره‌ای از موارد دچار انسداد در تصمیم‌گیری و مدیریت شده‌ایم. حضور نسل تازه نفس و با افکار نو، این نوید را می‌دهد که راهبردهای تازه به نظام تزریق شود.
این قانون به لحاظ شکلی، در این روزها اجرا خواهد شد اما ماهیت و غایت آن، اعتماد به حضور نسل سوم در قدرت است. راهبردهای مرجح و استراتژی‌های مطلوب این نسل قطعاً با نسل‌های پیش از خود تفاوت‌هایی دارد. تن‌دادن به مدیریت جوانان و تصمیمات جوان، مستلزم بالابردن ظرفیت پذیرش و قدرت هاضمه نظام است.
این نکته مهمی است؛ درک اینکه این نظام، حتی با راهبردهای جدید هم نظام جمهوری اسلامی است. نباید نظام را تنها در دالان تنگ سلیقه‌های یک نسل حبس کرد. برای اینکه نظام در زمانه حاضر دوام بیاورد و هنوز کارآمد باشد باید آن را به‌دست فرزندان این زمانه داد. نسل‌های پیشین باید خود را آماده پذیرش لوازم زمانه کنند. کارگزاران هنجارهای زمانه، نسل سومی است که قرار است اداره کشور را به آنان بدهیم. درک تغییر زمان و زمانه بر ذمه همه ما است تا بتوانیم با این چرخش مدیریتی کنار بیاییم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید