آفرینش/ « لزوم فهم تعابیر مختلف انقلاب، در کشور » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بار دیگر با حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن، سالگرد انقلاب با شکوه برگزار شد و ملت نشان دادند که هنوز به انقلاب و نظامشان پایبند هستند. بدون شک هرساله این حضور معنا و مفهوم خاص خودش را برای نظاره گران خارجی مخابره می کند. اما این حضور صرفاً نباید مصرف خارجی داشته باشد و در داخل کشور به تعابیر و تفاسیر معنادارش نپرداخت.

این مسئله سیاه نمایی نیست که هرسال به سبب نوع مدیریت ها و افزایش فشارهای خارجی، مشکلات و گرفتاری های مردم بیشتر می شود. ضمن اینکه باید اذعان داشت که همچنان فداییان و حامیان اصلی این انقلاب و نظام اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند که در ابتدای شروع انقلاب از خون خود گذشتند و امروز زیر بار فشار مشکلات کمر خم کرده اند.

لذا به عینه می توان مشاهده کرد که درک مردم و ادای سهمشان به انقلاب به حد عالی بوده و هیچ قصوری شامل آنها نخواهد بود. اما ضرورت دارد تا باردیگر تعابیر و معانی مختلف انقلاب برای سیاسیون و مسئولان کشور بازخوانی شود، تا متوجه باشند که با یک بال آن هم حضور میلیونی صرفاً نمی تواند از انقلاب و اهداف نظام حمایت کنند بلکه وجود بال دیگراست که موفقیت آن عملکرد کارگزاران خواهد بود.

درهر برهه از ادوار مختلف که سالگرد انقلاب را ستایش کرده ایم و حضور مردم را ستوده ایم، موضوعی راهبردی را بسته به شرایط گوشزد کرده ایم. تعابیری همچون "مقاومت، ایستادگی، جهاد، استکبارستیزی، آزادی خواهی، استقلال ملی و..." از جمله مفاهیم مختلفی است که در هر "22 بهمن" شاهد پررنگ شدن این تعابیر بوده ایم.

اما امروز به نظر می رسد مفهوم "وحدت" در میان اهداف انقلاب به صورت سلیقه ای کنار گذاشته شده و آنها که صاحب قدرت و نفوذ هستند هریک برای خود تفاسیری خاص را از انقلاب ارائه می دهند و رزق خود را از آن می طلبند. متاسفانه این رفتارها موجب انشقاق میان مردم خواهد شد و این معنایی جز تفرقه نخواهد داشت.

بروز تفرقه از یکسو و بروز مشکلات معیشتی از سوی دیگر، قدرت و توان کشور و نظام را به طرز قابل توجهی کاهش می دهد و این دقیقا همان چیزی است که دشمنان به دنبال آن هستند. اما گویا این مسئله برای گروه ها و جریان های داخلی قابل درک نیست. متاسفانه علیرغم توصیه های مقامات عالی نظام درمورد عدم سواستفاده از حرکت های ملی مردمی(همچون راهپیمایی22 بهمن)، بازدیدیدم که دربرخی از شهرها مطالبات سیاسی از بطن راهپیمایی جشن انقلاب سربر آورد.

همه از بحران های کشور مطلع هستیم و می دانیم تضعیف قدرت ملی و پرداختن به حواشی سیاسی موجب ازدست رفتن توان اجرایی کشور خواهد شد. هرچند امیدی به تغییر رویه و رفتارهای این چنینی نیست، اما باید هشدار داد که ادامه این روند جدای از آسیب هایی که سیستم اجرایی کشور می زند، نوعی دلسردی و بی تفاوتی را در مردم به وجود می آورد که جبران آن هیچگاه میسر نخواهد شد. شاید امروز از هروسیله ای (حتی راهپیمایی22 بهمن) برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده شود، و بعضاً دستاوردهایی برای برخی جریان ها به همراه داشته باشد، اما باید توجه داشت که این سبک و شیوه رفتاری سال به سال موجب ریزش انگیزه های مردمی برای حضور و مشارکت های ملی خواهد بود. اگر امروز وحدت را در مناسبت هایی همچون جشن پیروزی انقلاب خدشه دار کردیم باید منتظر بازخورد آن در انتخابات و دیگر گردهمایی های ملی باشیم. انگیزه و اعتماد مردمی چیزی نیست که بتوان ساده آن را جبران کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید