آرمان امروز/ « اصلاح و بازنگری ساختارها در ۴۰ سالگی » عنوان سرمقاله روزنامه آرمان امروز است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

چهل سالگی مقطع تعیین کننده‌ای در زندگانی افراد، ملت‌ها و کشور‌ها است و حتی پیامبر گرامی اسلام نیز در چهل سالگی به نبوت رسیدند. لذا نوعی رشد خاص و کامل در چهل سالگی بروز و ظهور می‌کند. روی هم رفته چهل سالگی دوره خاصی برای جامعه است. ممکن است که از ابتدای انقلاب بر اساس اینکه تجربه یا امکانات کافی برای برنامه‌ریزی نبوده یا حلقه برنامه‌ریزی جامع نداشتیم اشتباهاتی صورت گرفته باشد. لذا اشتباه در برنامه‌های کوتاه مدت قابل اغماض است به‌خصوص که از اوایل انقلاب تا 10سال پس از آن به دلیل مشکلات داخلی، خارجی و جنگ تحمیلی که افکار مسئولان را به خود منعطف می‌کرد، خیلی هم فرصت کافی نداشتیم. پس از اتمام جنگ نیز باید عملکرد بهتری در برنامه‌های پنج ساله صورت می‌گرفت تاحداقل هر برنامه تا حد زیادی تحقق می‌یافت. گرچه نمی‌خواهیم جزء به جزء آنها را بررسی کنیم چرا که گاهی خود برنامه‌ها قابل نقد است، اما گاهی نیز کیفیت عمل و اجرای برنامه‌ها مورد نقد قرار می‌گیرد. از این جهت امروز در چهل سالگی انقلاب هنوز هم در برخی عملکرد‌ها و ساختارها نواقصی مشاهده می‌شود که دیگر قابل گذشت نیست. هیچ اشکالی ندارد که نیم‌نگاهی به قانون اساسی نیز داشته باشیم و ببینیم که مشکل از کجاست. قانون اساسی نوشته دست انسان است و وحی الهی نیست و ممکن است ناقص باشد همانطور که امام(ره) پس از 10سال دستور بازنگری در این قانون را دادند و چند مساله بسیار مهم را یا در قانون اساسی اضافه یا تجدید نظر و اصلاح کردند. بحث وظایف و اختیارات رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی دفاع و... از مسائلی بود که در بازنگری در قانون اساسی به‌دست آمد که بسیار هم مفید بود. اکنون نیز می‌توان پس از 30سال بازهم در قانون اساسی بازنگری کرد و اصلاحاتی صورت داد. لذا عقلای قوم و مسئولان باید در این ارتباط فکری کنند. البته قانون اساسی ما اکنون مانع از اصلاح مجدد نیست و با اذن مقام معظم رهبری می‌توان بازنگری را انجام داد. اینکه خود مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند که ساختارها ممکن است تغییر پیدا کند اصل ساختارها در قانون اساسی دیده شده و با اجازه ایشان روالی که در قانون اساسی پیش بینی شده می‌تواند راه را برای آیندگان بازکند و با بازنگری مجدد در قانون اساسی ظرفیت‌های جدیدی پیش روی کشور گشوده شود؛ چرا که در برابر آیندگان نیز مسئولیت داریم. از همه اینها مهم‌تر مسئولیت‌مان در برابر اسلام، قرآن و حوزه‌هاست، چراکه هر نقصانی از عملکرد مسئولان مشاهده شود به نام قرآن، اسلام و روحانیت تمام می‌شود و زحمات گذشتگان و در راس آنها امام خمینی(ره) را زیر سوال می‌برد. لذا باید بررسی شود که گره کارها و مشکلات در کجاست. مشکلاتی در قانون اساسی وجود داشت و مشکلاتی نیز مثل فیلترهای نظارتی شورای نگهبان اضافه شده که می‌توان با راهکارهای مشخص حل و فصل نمود. از طرف دیگر در حوزه‌های مختلف به‌خصوص اقتصاد و معیشت بالاخره مردم توقع دارند که پس از چهل سال وضع جامعه بهتر از این باشد. لذا مسئولان در این چهل سالگی انقلاب باید راه چاره را پیدا کنند تا هم برای برون رفت از شرایط فعلی چاره‌ای اندیشیده وهم آینده‌ای روشن برای انقلاب و نظام ترسیم شود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید