آخرین خبر/ مورتون کلین رییس سازمان صهیونیست آمریکا در سخنانی گفت الحاق جولان به اسرائیل حمایت عربستان، امارات و بحرین را در پی خواهد داشت و این کشورها حاکمیت اسرائیل بر این منطقه را به رسمیت می شناسند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید