آخرین خبر/ مخالفت با نظام آل سعود در حال گسترش است. پس از به قتل رساندن وحشیانه جمال خاشقجی، صداهای مخالفت با اقدامات محمد بن سلمان و اطرافیانش بلندتر گشته که آخرین آن صدای یکی از اعضای خانواده آل سعود است. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت از تشکیل جنبشی سیاسی توسط امیر جدا شده از خانواده حاکم بر عربستان"خالد بن فرحان آل سعود" با عنوان "آزادی مردم شبه جزیره عربستان" با هدف تغییر رژیم در عربستان سعودی به پادشاهی مشروطه خبر داده است. تشکیل این جنبش همزمان شده با محاکمه 12 فعال اجتماعی که در اردیبهشت گذشته بازداشت شده اند که بارزترین آن ها لجین هذلول است که خواهان حق رانندگی برای زنان عربستانی شده بود. این فعال های اجتماعی بدون آگاهی از اتهام های شان و حق داشتن وکیل محاکمه می شوند. پیشتر علیا هذلول خواهر لجین، از شکنجه این فعالان خبر داده بود. کشورهایی نظیر فرانسه و کانادا به اضافه سازمان های حقوق بشری بارها درخواست آزادی این فعالان زن را مطرح کرده اند. به گزارش این سازمان ها اکنون 18 زندانی زن بابت ابراز عقیده شان در زندان سعودی هستند در حالی که حق دیدار با خانواده و وکیل از آنان سلب شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید