آخرین خبر/ برای اولین بار دو خلبان زن به نام های ریتا زاهر و شنتال کلاس به نیروی هوایی ارتش لبنان پیوسته اند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید