آخرین خبر/ روزنامه نیویورک تایمز بخشی از گزارش های اطلاعاتی آمریکایی را درباره تیم مخفیانه ای که به دستور بن سلمان تشکیل شده افشا کرده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید