آخرین خبر/ رادوان کاراجیچ، جلاد بوسنی که عامل قتل عام سربرنیتسا در جنگ بوسنی بود، از جمله کسانی به شمار می رود که مورد ستایش تروریست نیوزیلندی است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید