خراسان/ وقتی دشمن آرایش جنگی اقتصادی گرفته است، یعنی جبهه اول و خط مقدم این جاست؛ اقتصاد. جهاد با این جنگِ دشمن هم قطعا باید در همین جبهه طراحی و سامان دهی شود و دیگر حوزه ها باید ماموریت تکمیلی خود را متناسب با نیاز های این جبهه، تعریف کنند. همین قاعده نیز حکم می کند تا هر اقدامی را که باعث به هم ریختگی بازار و تحمیل فشار روانی به جامعه شود نقش آفرینی در طرح دشمن بدانیم. روشن است که برای بازیگران این نقش ها هم حکم و رفتار مشخص است؛ باید با آنان چون سربازان دشمن برخورد کرد. تکلیف آنان که در فضای مجازی به بازی گرانی و نا امید کردن مردم مشغول اند نیز غیر این نخواهد بود وظیفه متولیان امر در حوزه اجرا و قانون گذاری و قضا هم روشن است که باید در کنار هم و با هم افزا کردن توان ها راه را بر بیگانه و بیگانه گرایان ببندند.
قطعا مردم هم از اقدام قاطع در این زمینه حمایت می کنند. سوء استفاده از ظرفیت های ملی به میل خویش و برای خود همیشه جرم است و در شرایط امروز جرمی آلوده به خیانت نیز هست و قطعا باید به تیغ عدالت سپرد دست هایی که در این شرایط نان را از سفره مردم برمی دارند و در انبان خویش می گذارند. اصلا پذیرفتنی نیست در شرایط جنگ اقتصادی، برخی افراد بیایند و ارز 4200 تومانی را بگیرند تا کالای ضروری وارد و به همان نسبت قیمت در اختیار عموم بگذارند اما بردارند و دلار را یا در بازار آزاد بفروشند یا کالای وارده را به بازار سیاه بکشانند. این افراد را که مشخص و صاحب نام و آدرس هستند، باید گرفت و لقمه های بلعیده شده را از حلقوم شان بیرون کشید. هرکه می خواهند باشند. جنگ، اقتضائات خاص خود را دارد ...

نویسنده : غلامرضابنی اسدیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید