آخرین خبر/ پلیس ایتالیا این موشک جنگی هوا به هوا که در ویدئو می بینید را به همراه یک مخزن بزرگ سلاح های پیشرفته را در یورش به مراکز یک گروه راست افراطی کشف و توقیف کرد. تبلیغات نئونازی نیز در وسایل این گروه کشف شد. این حمله بخشی از تحقیقات درباره ایتالیایی های است که در جنگ اوکراین مشارکت کرده اند. جنگی که بین ارتش و جدایی طلبان هوادار روسیه جریان دارد و از سال 2014 بیش از ده هزار کشته برجای گذاشته است. سه نفر طی این بازرسی ها بازداشت شدند از جمله یک مرد که با حزب نئوفاشیستی «فورتزا نووا» ارتباط دارد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید