آخرین خبر/ اگر مهاجری فقیر هستی، با رویای آمریکایی خداحافظی کن به این دلیل که تو "باری بر دوش دولت هستی". فرمان جدید دولت ترامپ که در 21 مرداد امضا شد، مهاجرانی که از کمک های دولتی استفاده می کنند را از گرفتن تابعیت و اقامت دائم (گرین کارت) محروم می کند. همچنین این فرمان مهاجرانی که دستگاه اداری آمریکا آن ها را "باری بر دوش دولت" ارزیابی کند را اگر در خارج از کشور باشند از حق ورود به آمریکا محروم می کند. این فرمان جدید از 23 مهر اجرایی خواهد شد و مهاجران فقیری که که به محض ورود به ایالات متحده از حق کمک های غذایی، بهداشتی و مسکن برای مدتی برخوردار می شوند را هدف قرار می دهد.
همچنین از اعطای اقامت دائم به نیمی از کسانی که بر اساس پیوندهای خویشاوندی خواستار گرفتن اقامت شده اند جلوگیری خواهد شد. این فرمان بر مبنای قانون مهاجرت سال 1882 است که به دولت آمریکا اجازه می دهد به هر شخصی که برای دولت آمریکا هزینه ساز است ویزا ندهد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید