آخرین خبر/ اعتراضات لبنان همچنان ادامه دارد. امروز بخشی از معترضان در برابر بانک مرکزی تجمع کردند و علیه سیاست های بانک مرکزی که به نفع ثروتمندان است و باعث افزایش بدهی های دولت لبنان شده است اعتراض کردند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید