k ٢٩
١٤

آخرین خبر/ قیس خزعلی فرمانده گروه عصائب اهل الحق از گروه های حشد شعبی در مصاحبه ای تلویزیونی با شبکه العراقیه بحران عراق را بررسی کرد. او اکثریت تظاهرکنندگان را افرادی توصیف کرد که خواسته های مشروعی دارند و به هیچ حزب داخلی یا کشور خارجی وابسته نیستند، اما بخشی از طرف های خارجی و داخلی با استفاده از عده ای خرابکار به دنبال بهره برداری از این اعتراضات و کشاندن عراق به جنگ داخلی هستند. وی به این طرف ها اشاره کرد که می توانید در این ویدئو ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید