k ٤٥
١٥

آخرین خبر/ پس از مرگ ابوبکر بغدادی سرکرده داعش، کدام یک از فرماندهان این گروه تروریستی جانشین او شده اند؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید