آخرین خبر/ مجله فوربس میزان واقعی ثروت ترامپ را مشخص کرده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید