آخرین خبر/ گزارش های روزنامه واشنگتن پست، تلویزیون آلمان و یک شبکه سویسی از ماجرای تکان دهنده جاسوسی آمریکا و آلمان غربی پرده برداشتند. این گزارش را می توانید با ترجمه اختصاصی آخرین خبر مشاهده کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید