آخرین خبر/ دولت هند به دنبال پنهان کردن یک شهرک فقیرنشین از دید ترامپ در سفر هفته آینده اش به هندوستان است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید