شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

رهبران جهان در دوران بحران جهانی کرونا چگونه می‌توانند صداقت را افزایش و استرس مردم را کاهش دهند؟


انسان‌ها در زمانه بحران به رهبران کشورشان نگاه می‌کنند تا دریابند چه کاری را باید انجام دهند، چه انتظاری از آنها می‌رود و چگونه باید رفتار کنند. در چنین مواقع پرابهامی، حضور رهبران قوی، خونسرد و قابل اعتماد بیشتر از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ اما رهبران چگونه باید رفتار کنند تا در نظر مردم کشورشان چنین به نظر برسند؟
تحقیقات روان‌شناسان روش‌هایی را مشخص می‌کند که رهبران سیاسی می‌توانند با استفاده از آنها مهارت‌های ارتباطی‌شان را برای افزایش صداقت و کاهش استرس و اضطراب مردم در این دوران پردلهره ارتقا دهند.

1. استرس را مدیریت کنید
مردم هر کشوری به رهبرانی اعتماد می‌کنند که در رفتارهایشان خونسرد باشند و تصمیم‌گیری‌هایشان حساب‌شده باشد. رهبرانی که واکنششان به اتفاقات استرس‌زا به‌صورت کاملا هیجانی است، استرس و اضطراب مردم کشورشان را افزایش می‌دهند؛ اما رهبرانی که با آرامش واکنش نشان می‌دهند، می‌توانند استرس‌ خود را کنترل ‌کنند و می‌دانند چه چیزی موجب واکنش‌های هیجانی مردم کشورشان می‌شود؛ بنابراین لازم است همه رهبران جهان هنگام مواجهه با یک بحران سطح بالا مانند کرونا، زمانی را به تفکر و تمرکز برای بررسی برنامه‌های آینده اختصاص دهند.
2. اطلاعات را با هم‌دلی و خوش‌بینی ارائه کنید
رهبران در ارتباطشان با مردم، باید احساس ناامنی و اضطراب مردمی را که در حال تجربه بحران هستند، به رسمیت بشناسند. این کار به‌ویژه وقتی مهم است که رهبران تصمیم‌هایی مانند بستن مراکز تجاری یا کاهش ساعت کاری را اعلام می‌کنند که ممکن است در نتیجه آنها استرس بخشی از مردم افزایش یابد. انسان‌هایی که در زمانه بحران مضطرب‌اند، به رهبرانی نیاز دارند که به آنها امید و احساس کنترل بر شرایط استرس‌زا را بدهند. فقدان احساس کنترل می‌تواند باعث احساس درماندگی شود. رهبران باید برای مردم مشخص کنند که یک مسیر مشخص برای عبور از شرایط بحرانی و رسیدن به یک آینده بهتر وجود دارد و به مردم کشورشان اعلام کنند که چگونه هریک از آنها می‌توانند در عبور از بحران نقش داشته باشند. ارائه گام‌های مشخصی که مردم هر کشور باید بردارند تا استرس و نگرانی‌شان را مدیریت کنند و باعث امیدواری شود، از وظایف چنین رهبرانی است.
3. از اعتبار برای ایجاد اعتماد استفاده کنید
اعتبار ترکیب تجربه و قابلیت اطمینان است. رهبران کشورها موقعی به اعتبار دست می‌یابند که نشان دهند متوجه خطرات و جزئیات یک موقعیت بحرانی هستند. علاوه بر این، آنها نباید انتظار داشته باشند که پاسخ همه پرسش‌ها را می‌دانند. رهبران خوب می‌پذیرند که مواقعی هم وجود دارد که آنها پاسخ یک سؤال را نمی‌دانند و باید از متخصصان کمک بگیرند؛ بنابراین رهبری که در رفتار یا گفتارش، به‌ویژه در زمانه بحران، به‌گونه‌ای عمل می‌کند یا سخن می‌گوید که گویی همه‌چیز را می‌داند، قابل اعتماد نیست.
4. صادق و شفاف باشید
رهبران برای افزایش صداقت، باید اخبار ناامیدکننده را به‌صورتی شفاف و صریح به مردم کشورشان اطلاع دهند و از ایجاد یک درک غلط در ذهن مردم که همه‌چیز خوب است، پرهیز کنند. رهبران سازنده، اخبار بد را پنهان نمی‌کنند. رهبرانی که در زمانه بحران همه واقعیت‌ها را سریع با مردم در میان نمی‌گذارند، اعتبار کمتری دارند و باعث هراس بیشتر در بین مردم و واکنش افراطی آنها می‌شوند.
5. ارتباط‌های منظم برقرار کنید
رهبران خوب برای جلب اطمینان مردم کشورشان یک مسیر ارتباطی منظم با آنها ایجاد می‌کنند. در زمانی که این ارتباط وجود نداشته باشد، مردم در معرض فاجعه‌پنداری و تصور بدترین اتفاق هستند.
6. یک مسیر مشخص برای دریافت بازخوردها فراهم کنید
در زمان بحران، مردم کشور سؤال‌هایی دارند و می‌خواهند پیشنهادهای خود را ارائه دهند. موقعی مردم به رهبران کشورهایشان اعتماد می‌کنند که حامیانشان احساس کنند صدایشان شنیده شده و آنها نیز به بازی گرفته شده‌اند. اگرچه جمع‌آوری و پاسخ‌گویی به هر بازخوردی غیرممکن است، اما رهبران می‌توانند یک کانال معقول و مناسب را برای دریافت سؤال‌ها و پیشنهادها طراحی کنند.
7. یک الگوی واقعی باشید
در زمان بحرانی مثل کرونا که افراد مطمئن نیستند رفتار درست چیست، به رهبران کشورشان به‌عنوان الگوهای واقعی نگاه می‌کنند؛ بنابراین رهبران باید پیوسته همان‌گونه‌ رفتار کنند که خودشان از مردم انتظار دارند. در وهله اول نیاز است که رهبران دستورالعمل‌های جدید از جمله سفرنرفتن و ارتباط‌های اجتماعی از راه دور را رعایت کنند. مردم به‌عنوان الگو از رهبران سیاسی مورد احترام خود پیروی می‌کنند.