مثلث/ متن پیش رو در مثلث منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت: بعید است آمریکا در رابطه با لغو تحریم‌ها در بخش دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای مقابله با کرونا اقدام عملی انجام دهد، اساسا هدف آمریکا در این رابطه انسانی نیست بلکه به دنبال بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی است.
حسن بهشتی پور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی درباره کمک به ایران در زمینه تامین اقلام پزشکی و دارویی و از سویی تحریم های همه جانبه که امکان تامین این اقلام را به ایران و شرکت های بین المللی نمی دهد گفت: روشی که آمریکا در پیش گرفته است روشی تبلیغاتی در صحنه رسانه هاست و کتمان واقعیت‌هایی است که در بحث تحریم ایران حتی در بخش غذا و دارو وجود دارد.
وی افزود: ما دیدیم که تحریم های آمریکا چه تاثیری بر دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران خاص از جمله بیماران پروانه ای گذاشت و تعدادی از این عزیزان به خاطر نبود تجهیزات دارویی فوت کردند. نمی‌دانم اسم این سیاست و رفتار آمریکا را چه باید گذاشت. در بحث شیوع ویروس کرونا نیز ایران به کیت های تشخیصی نیاز دارد و نمی تواند با توجه به نیاز فوری کشور در داخل آنها را تامین کند و از یک یا دو کشور صرفا آن را تهیه کند به علاوه نیاز به تجهیزات پزشکی و ضد عفونی در بیمارستان ها و برای مردم قابل توجه است. در این شرایط این اظهارات ضد و نقیض آمریکا برای کمک به ایران فقط شعار است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل خاطرنشان کرد: من بعید می دانم آمریکا با وجود درخواست کشورهای مختلف و مراجع بین المللی برای لغو تحریم ها علیه ایران، حاضر به اقدام عملی در این رابطه شود. گروه تندرو در کاخ سفید به ویژه مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا مانع این کار است. ما انتظار نداریم که آمریکا انعطاف و رحم و شفقتی در این رابطه از خود نشان دهد. معتقدم باید هم چنان متکی به خود و نیروها و توان داخلی باشیم و با این بیماری و ویروس مقابله کنیم.

بهشتی پور درباره این که ترامپ و مقامات آمریکایی تاکید دارند که ایران برای دریافت کمک های پزشکی از آمریکا درخواست رسمی کند، اظهار کرد: راه حل این است که کمک های پزشکی از طریق صلیب سرخ بین المللی ارسال شود و نیاز به درخواست رسمی نیست. در حوادث غیرمترقبه هم روند به این شکل است که کشورها کمک هایشان را از طریق صلیب سرخ جهانی ارسال می کنند.

وی گفت: آمریکا می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن دستور لغو تحریم ها را مثلا برای شش ماه آینده در حوزه دارویی و بهداشتی صادر کند و به شرکت ها اجازه دهد تا از مسیرهای بانکی مشخص این تجهیزات به ایران ارسال شود، اما بعید است دست به این کار بزند چرا که اساسا هدفشان در این رابطه انسانی نیست بلکه به دنبال بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی هستند.