شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

روز نخست آخرین سال قرن، مرکز آمار، تورم کل سال 1398 را اعلام کرد. براساس آمار اعلام‌شده، تورم سالانه در اسفند 1398 به ۳۴.۸ درصد رسیده است، رقمی که البته روند افزایشی نسبت به مدت مشابه در سال 1397 را نشان می‌دهد. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه 1397 به‌گواه مرکز آمار 26.9 درصد بود و این یعنی افزایش حدود هشت درصدی نرخ تورم سالانه. آنچه از آمار برمی‌آید، تقریبا برآیند آن مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسی و رقمی بالای 30 درصد است. با این حال، وضعیت کنونی کشور در شرایطی است که مشخص نیست در سال جدید باید در انتظار چه باشیم. با گسترش ریزش‌های کسب‌وکارها به علت شیوه ویروس کرونا در ایران و جهان،‌ رکودی دوباره اقتصاد ایران را نشانه رفته است و وضعیت اشتغال هم به تبع آن، در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است. براساس گزارش مرکز آمار، تورم قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور در سال 98 به 42.6 درصد و تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی خانوار در کل کشور نیز در سال 98 به 31.4درصد رسیده است. 

با نگاهی به آمارهای طبقه‌بندی‌شده مرکز آمار، تورم سالانه شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال 98، عدد 34.8درصد ثبت شده که از سال 90 تاکنون، بیشتر بوده است و شاید کمی بیشتر از اوج تحریم‌ها و فشار اقتصادی در سال 1392 که نرخ تورم به 32.8 درصد رسیده بود. براساس مختصر گزارش ارائه‌شده ازسوی مرکز آمار که البته مانند دوره‌های قبل، نقاط مثبت و نه لزوما مهم را پررنگ کرده، نرخ تورم نقطه‌ای اسفندماه ١٣٩٨ درمقایسه‌با ماه قبل 3.0 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٥.١ واحد درصدی به ١٤.٦ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٨ واحد درصدی به ٢٥.٧ درصد رسیده است. جالب آنکه گزارش تورم سالانه سال 1397 دیگر روی درگاه مرکز آمار قابل دست‌یابی برای قیاس نیست.

رکورد تورم کل سالانه در هشت سال گذشته شکست
به گزارش «شرق»، با نگاهی به آمارهای طبقه‌بندی مرکز آمار، درصد تغییر (تورم) سالانه شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال 98 عدد 34.8 درصد به ثبت رسیده که از سال 90 تاکنون، بیشتر بوده است و شاید کمی بیشتر از اوج تحریم‌ها و فشار اقتصادی در سال 1392 باشد که نرخ تورم به 32.8 درصد رسیده بود.

تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 42.6درصد رسید
همچنین تورم قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور در سال 98 عدد 42.6 درصد را نشان می‌دهد که در همین بازه هشت ساله، کمتر از اوج‌گیری سال 91 با ثبت رکورد 45.5درصد و کمی کمتر از نرخ تورم این شاخص در سال 92 با 44درصد بوده است. گوشت قرمز، سفید و فراوری‌های آن نیز در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی کل خانوارهای کشور، تورم 49.8درصدی را تجربه کرده است.
نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی خانوار در کل کشور هم در سال 98 به 31.4درصد رسیده که نسبت به بازه زمانی مورد اشاره، بیشترین تورم را نشان می‌دهد.

رکورد 10 ‌ساله تورم شهری و روستایی شکست
براساس داده‌های مرکز آمار، تورم شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در سال 98، با ثبت تورم 34.4 درصدی، بیشترین نرخ تورم را در طول حداقل 10 سال اخیر نشان می‌دهد. این تورم برای خانوارهای روستایی از تورم شهری در این بخش پیشی گرفته است. این نرخ در سال 98 در عدد 37.3درصد به ثبت رسیده که آن هم رکورد 10 ساله خود را شکسته است.
همچنین تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی خانوارهای شهری به 42.6درصد رسیده که هنوز به رکورد سال 1391 با تورم 45.8درصدی نرسیده است. این نرخ تورم برای خانوارهای روستایی با ثبت 42.2درصد نیز رکورد سال 90 را هنوز نشکسته است. نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 90 به 47.2درصد رسیده بود.

براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی خانوارهای شهری 31.1درصد بوده که بالاترین نرخ در 10 سال گذشته را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی 33.5درصد بوده که مانند سلف خود، رکورددار در 10 سال اخیر بوده است.