آخرین خبر/ در حالی که جهان با ویروس کرونا رویاروی شده است، انتشار خبر مرگ یک چینی به دلیل ابتلا به ویروس هانتا در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت و برخی شایعات غیرواقعی درباره این ویروس در فضای مجازی مطرح شد. با مشاهده این ویدئو که توسط آخرین خبر ترجمه شده با این ویروس آشنا شوید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید