آخرین خبر/ یک شهر کوچک در ایتالیا برای کاهش تراکم حضور افراد در فروشگاه ها قانون جداسازی جنسیتی را برای خرید اعمال کرده است.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید