آخرین خبر/ سازمان بهداشت جهانی تجویز آزمایشی داروی مورد علاقه ترامپ برای درمان کرونا را متوقف کرد. گزارش المیادین در این باره را با ترجمه آخرین خبر می توانید مشاهده کنید.