آفرینش/ « آغاز به کار مجلس یازدهم با اولویت «اقتصاد و فرهنگ» » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مجلس یازدهم استارت کار خود را زد و نمایندگان منتخب به طور رسمی بر کرسی های خانه ملت تکیه زدند. حضور مقامات رسمی کشوری و لشگری در افتتاحیه مجلس بنابر تشریفات همیشگی صورت گرفت، اما پیام رهبرمعظم انقلاب خطاب به نمایندگان منتخب و آغاز به کار مجلس جدید، حاوی نکات قابل توجهی بود که می تواند وکلای ملت را از خطر حواشی و هدر رفت انرژی کشور در امان بدارد.

«اقتصاد و فرهنگ در صدر اولویت‌های کشور است»... این جمله شاه بیت توصیه رهبرانقلاب به نمایندگان مجلس جدید بود. چرا که در برهه کنونی، مهمترین هدف و ارزش متعالی مجلس که همان "در راس امور بودن" است با توجه به این یک جمله محقق خواهد شد ولاغیر!.

متاسفانه طی سال های گذشته مسائل و دغدغه های سیاسی درکشورمان بر مسائل و مشکلات اقتصادی و فرهنگی پیشی گرفته و پرداختن به این موارد نیز با رنگ و لعاب سیاسی دنبال شده است. این آفتی است که رهبری مستقیماً به آن اشاره داشته و ضرورتی است که باید باردیگر رضایت ملت برای ارتقای اطمینان به کارگزاران نظام را فراهم کند.

امروز درکشورمان بحث مشکلات اقتصادی به مرحله ای رسیده است که یک بحران همه گیر برای تمام اقشار جامعه شده و تنها عده قلیلی که از تمکن مالی عالی برخوردارند در حاشیه امن قرار گرفته اند. به عبارتی در برهه کنونی حتی آنها که شغل ثابت و درآمدماهیانه دارند، دچار درد معیشت شده اند و این فشار بر اقشار کارگر و آنها که درد و رنج بیکاری را نیز تحمل می کنند، بسیار طاقت فرسا شده است.

شرایط کنونی ایران به لحاظ اقتصادی یک شرایط ویژه است و نیازمند نگرشی ویژه نیز می باشد. بسیار از قوانین ما در حوزه اقتصاد کارایی خود را ازدست داده و یا مناسب شرایط عادی است. اما امروز شرایط اقتصاد کشورعادی نیست و اقتصاد نیازمند قوانین جدید و بروز رسانی شده است. اگر قرار باشد که اقتصاد از بیراهه ها و تخلفات خارج شود و به ریل قانون باز گردد، مجلس و نمایندگان موظف به ریل گذاری هستند. چرا که این بازگشت به ریل قانون موجب جلوگیری از انحرافات و فسادهای مالی در دستگاه های حکومتی خواهد شد و باز این قانون است که دستگاه های ناظر و قضائی را موظف به رسیدگی به تخلفات می کند. اگر این ریل گذاریِ قانونی نباشد مسلماً انرژی و توان کشور هرچقدر هم که زیاد باشد هدر خواهد رفت و ما را از وضعیت فعلی خارج نمی کند.

درحوزه فرهنگ نیز که رهبری به آن اشاره داشتند، مسائل مختلفی وجود دارد که نمایندگان مجلس به عنوان نماینده مردم باید به خواسته و نیازهای جامعه اشراف پیدا کنند و مطابق با سلایق مختلف تعادل و ارتقای فرهنگی در کشور را فراهم سازد. البته گزینه فرهنگ صرفاً به مباحث هنری محدود نمی شود، بلکه اولویت های رفتاری در حیطه رسمی و اجتماعی بسیار با اهمیت تر از وجوه دیگر آن است.

این مسائل فرهنگی و اجتماعی باید ابتدا از سوی خود قانون گذاران مورد توجه قرار گیرد. اینکه ابتدا ضداخلاقیات و تخلفاتی که بعضاً در ادوار گذشته از سوی برخی نمایندگان صورت گرفته از چهره پارلمان زدوده شود. اگر بنا اصلاح فرهنگ کار در کشور وجود دارد، ابتدا قانون گذاران آن در عملکرد خود متجلی سازند.

اگر قرار به فرهنگ شفاف سازی و آزادی و دسترسی به اطلاعات مد نظر است، نمایندگان ابتدا از خودشان شروع کنند، تا اعتماد از دست رفته و نزول جایگاه خانه ملت ترمیم شود. فرهنگی بودن صرفاً به ظاهرسازی و یا پلاکارد دست گرفتن و یا خود را استکبار ستیز و انقلابی جلوه دادن نیست، بلکه نظم و انضباط، رعایت اخلاق در گفتار و کردار، رعایت انصاف در مواجهه با مسائل سیاسی و اجتماعی، پاکدستی و صداقت در مسائل مالی، اولویت دادن حقوق مردم بر حقوق شخصی و سیاسی، از جمله مواردی است که در حوزه فرهنگ قابل توجه است.

با این حال امید است مجلس یازدهم که پیش از ورود به صحن بهارستان، انتقادات بسیاری در مورد عملکرد پیشنیان خود در حوزه اقتصاد و فرهنگ داشتند، با عملکرد خود پیشانی مجلس را از غبار این ابهامات پاک کنند و در راس امور بودن آن را نمایان سازند.