آخرین خبر/ جنایت جدیدی از پلیس آمریکا علیه یک شهروند سیاه پوست، آتش خشم معترضان به خشونت افسارگسیخته پلیس آمریکا علیه سیاه پوستان و دیگر اقلیت ها را شعله ور ساخت. گزارش +AJ در این باره را با ترجمه آخرین خبر می توانید مشاهده کنید.