آخرین خبر/ آمریکا 5 روز پس از قتل جرج فلوید توسط پلیس سفیدپوست آمریکایی همچنان ناآرام است. گزارش TRT درباره این شورش و واکنش ترامپ به آن را می توانید با ترجمه آخرین خبر مشاهده کنید.