آرمان ملی/ « مجلس یازدهم به حاشیه نرود » عنوان سخن روز در روزنامه آرمان ملّی به قلم امیررضا واعظ‌آشتیانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مجلس یازدهم باید کاستی‌ها را ارزیابی کند و در مواجهه با دولت عالمانه برخورد کند تا بتواند با نظارت دقیق تمام نقایص دولت را گوشزد کند و از سوی دیگر با ریل‌گذاری قانونی زمینه اقدامات مناسب از سوی دولت را فراهم کند. مقام معظم رهبری هم درباره گشایش مجلس یازدهم بر موضوع ریل‌گذاری تاکید کرده‌اند. مجلس یازدهم باید در عین حال که با دولت کشمکش نکند اما با نظارت دقیق و ریل‌گذاری دولت را در مسیر قانونی قرار دهد. اگر نظارت دقیق بر دولت نباشد، حقوق مردم از بین می‌رود. نمایندگان این مجلس می‌توانند، مجلس را به جایگاه واقعی خود که همانا در رأس‌ امور‌بودن است، برسانند. ضرورت دارد که مجلس یازدهم مشکلات ناشی از مجلس دهم را تحلیل کند و تا جایی که می‌شود، رفع کند. من تصور می‌‌کنم مجلس در عین حال که نظارت دقیق بر عملکرد دولت می‌کند ولی به سمت چالش نمی‌رود؛ اما این احتمال وجود دارد که دولت علاقه به درگیری با مجلس داشته باشد. یعنی تصور نکنید که ممکن است همه مشکلات از سمت مجلس باشد. دور از ذهن نیست که دولت برای اهداف خاصی به سمت چالش با مجلس برود. به هیچ‌‌وجه نباید استیضاح‌هراسی در کشور راه بیفتد. اگر منافع نظام و مردم اقتضا کند که فردی نالایق در مقام وزارت نباشد، طبیعی است که نمایندگان مجلس باید اقدام به استیضاح کنند؛ خواه دولت از نصاب بیفتد یا نیفتد. چه‌بسا وجود یک وزیر ناکارآمد تبعات به مراتب سنگین‌تری از معرفی دوباره کابینه خواهد داشت. نمایندگان مجلس یازدهم نباید با محافظه‌کاری در قبال دولت رفتار کنند. اینکه شعار دهیم اما به آن شعار‌ها نرسیم طبیعتا نمی‌تواند تبعات خوبی داشته باشد. حال اصولگرا یا اصلاح‌طلب، هر طیف و گروهی که باشد بسیار منطقی است که صرفا اهداف خود را تعریف کنند، چون کسی از کار نکرده تعریف نمی‌کند. باید از پرداختن به موضوعاتی که نمی‌تواند اثرگذاری خوبی بر اذهان مردم داشته باشد پرهیز شود. مجلس یازدهم باید تلاش کند چالش‌هایی که در مجلس دهم بوده را برطرف کند و نقاط ضعف و قوت و تجربیاتی را که در مجالس گذشته وجود داشته ارزیابی کند. چه قوانینی بر زمین مانده و چه قوانینی نیاز داریم که بتوانیم در جهت پیشرفت و توسعه کشور در عرصه‌‌های از آنها بهره ببریم. چه مشکلاتی وجود دارد و امروز عوامل بازدارنده در راه پیشرفت کشور چه موضوعاتی است. نکته مهم‌‌تر در ارتباط با دولت این است که مجلس یازدهم با دولت چالش نخواهد داشت اما در عین حال علاقه‌‌مند است که دولت چابک‌‌تر برخورد کند و نسبت به برخی موضوعات سریع‌‌تر و عملیاتی‌تر وارد شود. لذا اینکه مجلس یازدهم از دولت انتظارات قانونی داشته باشد بدین معنا و مفهوم نیست که بگویند شمشیر را از رو بسته است. برخی در تحلیل‌های خود در خصوص تعامل مجلس یازدهم با دولت می‌گویند مجلس شمشیر را از رو خواهد بست، در صورتی که این تفکر و این صحبت‌ها بیشتر تبلیغاتی و برای به حاشیه راندن مجلس است. به هر جهت نوعی خردورزی، خردمندی و سیاست‌ورزی باید در مجلس یازدهم وجود داشته باشد تا در سمت و سوی چابک‌تر ساختن دولت در یک سال باقی مانده حرکت کنند. پیگیری مطالبات از دولت، شمشیر از رو بستن نیست.