آخرین خبر/ پوتین در مصاحبه ای نظرش را درباره اعتراضات آمریکا بیان کرد.