آخرین خبر/ کرملین برای محافظت از رییس جمهور روسیه تدبیر ویژه ای اندیشیده است.