آخرین خبر/ شرکت مایکروسافت همه فروشگاه های فیزیکی اش را تعطیل خواهد کرد. گزارش المیادین درباره این تحول مهم که نشان دهنده تکیه یکی از مشهورترین شرکت های جهان به فروش اینترنتی است را با ترجمه آخرین خبر می توانید مشاهده کنید.