آخرین خبر/ اتحادیه اروپا در حال تهیه لیستی با عنوان کشورهای امن است تا به مسافران این کشورها اجازه ورود به این اتحادیه را بدهد. گزارش +AJ در این باره را با ترجمه آخرین خبر می توانید بخوانید.