آخرین خبر/ برخی از کشورهایی که موارد ابتلا در آن ها به اندازه چشمگیری کاهش یافته بود بار دیگر از شیوع کرونا خبر داده اند. آیا وارد موج دوم کرونا شده ایم؟ گزارش TRT در این باره را با ترجمه آخرین خبر می توانید مشاهده کنید.