آخرین خبر/ اقدام یک زوج آمریکایی علیه معترضان به نژادپرستی در آمریکا انعکاس گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی این کشور داشت.