آخرین خبر/ چالش های اقتصادی که عربستان سعودی با آن درگیر است این کشور را وادار به گرفتن تصمیمات ریاضتی کرده است. گزارش TRT در این باره را با ترجمه آخرین خبر مشاهده کنید.