آخرین خبر/ توماس فریدمن روزنامه نگار یهودی آمریکایی در گفت وگو با برنامه "بلا حدود" شبکه الجزیره از مسلمانان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درخواست دعا کرد. با ترجمه آخرین خبر می توانید این بخش از صحبت های او را مشاهده کنید.