آخرین خبر/ کرونا با اینکه باعث بحران اقتصادی در جهان شد اما برای برخی کسب و کارها فرصت بزرگی پدید آورد. در این ویدئو می توانید با بزرگترین برنده بحران کرونا می توانید آشنا شوید.