آخرین خبر/ اصلاحات پیشنهادی پوتین برای قانون اساسی روسیه حمایت اکثریت رای دهندگان را کسب کرد. در این ویدئو می توانید با مهمترین بندهای این اصلاحات آشنا شوید.