وطن امروز/ « مفسد را تحقیر کنید » عنوان یادداشت روزنامه وطن امروز به قلم حجت‌الاسلام سیدرضا فاطمی‌نیا(استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

قوه قضائیه انقلابی و مبارز در برابر مفسدان اقتصادی، مجلس فعال و انقلابی و مبارز و نمایندگان از جنس آیت‌الله شهید مدرس و دکتر شهید چمران در مجلس شورای اسلامی می‌توانند مفسدان را قلع و قمع کنند، لذا ابتدا باید از خود شروع کنند؛ امری که در 2 قوه شاهد آن بودیم؛ قضیه طبری در قوه‌قضائیه و قضیه تاجگردون در قوه مقننه. در کلام و سیره امیرالمؤمنین چگونگی برخورد با مفسدان آمده است. یکی از شیوه‌های برخورد و مقابله با فساد، تحقیر مفسدان اقتصادی است. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در مواجهه با گزارش تخلف یکی از فرمانداران خود به وی نامه می‌نویسند: «اگر گزارشی که از تو به دست من رسیده، درست باشد، ارزش بند کفش تو از تو بیشتر است» یا در جای دیگر می‌نویسند: «آخرت خود را برای دنیای دیگران خراب کردی».
عزل فوری مفسد اقتصادی یکی دیگر از شیوه‌های امیرالمؤمنین در مقابله با فساد است. علی علیه‌‌السلام در موارد مختلف که به او گزارش می‌دهند فلان قاضی یا فرماندار شما با اشراف نشست و برخاست می‌کند و بر سفره‌های زرین حاضر می‌شود، لحظه‌ای درنگ نمی‌کند و فوری نامه عزل آن فرماندار را می‌نویسد و خطاب به او می‌فرماید: «اموالی که دست توست امانت است و حق نداری از آن استفاده کنی تا فرماندار بعدی بیاید و در بازگشت، سخت از تو حساب و کتاب خواهم کشید».
یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با فساد پس گرفتن اموال بیت‌المال از مفسدان است. حضرت علی علیه‌السلام در این راستا توجهی به گفته‌های دیگران نمی‌کنند و در اوایل حکومت‌شان چنین هشدار می‌دهند که «اگر بیت‌المال را کابین زنان خود کرده باشید، پس می‌گیرم و دینار‌ دینار بیت‌المال را از شما حساب و کتاب می‌کنم». وقتی اعتراض اطرافیان را می‌بینند، تأکید می‌کنند: «من حاضر نیستم یک روز مفسد اقتصادی را تحمل کنم». برخورد قاطع و فوری با فاسد یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با فساد است. امام علی علیه‌السلام در برخورد با فاسد، تأخیر نداشتند چون تأخیر باعث تشدید فساد شده و مفسد اقتصادی نسبت به نظام ‌پررو و طلبکار می‌شود.
متأسفانه می‌بینیم وقتی به مفسد اقتصادی فرصت می‌دهند در مجامع مختلف حاضر می‌شود، وقتی می‌بیند در جاهای مختلف با او کاری ندارند نسبت به نظام طلبکار می‌شود و این وهم برای او ایجاد می‌شود که من کاری نکردم و این نظام بدهکار من است.
ادامه در صفحه 6قوه قضائیه انقلابی و مبارز در برابر مفسدان اقتصادی، مجلس فعال و انقلابی و مبارز و نمایندگان از جنس آیت‌الله شهید مدرس و دکتر شهید چمران در مجلس شورای اسلامی می‌توانند مفسدان را قلع و قمع کنند، لذا ابتدا باید از خود شروع کنند؛ امری که در 2 قوه شاهد آن بودیم؛ قضیه طبری در قوه‌قضائیه و قضیه تاجگردون در قوه مقننه. در کلام و سیره امیرالمؤمنین چگونگی برخورد با مفسدان آمده است. یکی از شیوه‌های برخورد و مقابله با فساد، تحقیر مفسدان اقتصادی است. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در مواجهه با گزارش تخلف یکی از فرمانداران خود به وی نامه می‌نویسند: «اگر گزارشی که از تو به دست من رسیده، درست باشد، ارزش بند کفش تو از تو بیشتر است» یا در جای دیگر می‌نویسند: «آخرت خود را برای دنیای دیگران خراب کردی».
عزل فوری مفسد اقتصادی یکی دیگر از شیوه‌های امیرالمؤمنین در مقابله با فساد است. علی علیه‌‌السلام در موارد مختلف که به او گزارش می‌دهند فلان قاضی یا فرماندار شما با اشراف نشست و برخاست می‌کند و بر سفره‌های زرین حاضر می‌شود، لحظه‌ای درنگ نمی‌کند و فوری نامه عزل آن فرماندار را می‌نویسد و خطاب به او می‌فرماید: «اموالی که دست توست امانت است و حق نداری از آن استفاده کنی تا فرماندار بعدی بیاید و در بازگشت، سخت از تو حساب و کتاب خواهم کشید».
یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با فساد پس گرفتن اموال بیت‌المال از مفسدان است. حضرت علی علیه‌السلام در این راستا توجهی به گفته‌های دیگران نمی‌کنند و در اوایل حکومت‌شان چنین هشدار می‌دهند که «اگر بیت‌المال را کابین زنان خود کرده باشید، پس می‌گیرم و دینار‌ دینار بیت‌المال را از شما حساب و کتاب می‌کنم». وقتی اعتراض اطرافیان را می‌بینند، تأکید می‌کنند: «من حاضر نیستم یک روز مفسد اقتصادی را تحمل کنم». برخورد قاطع و فوری با فاسد یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با فساد است. امام علی علیه‌السلام در برخورد با فاسد، تأخیر نداشتند چون تأخیر باعث تشدید فساد شده و مفسد اقتصادی نسبت به نظام ‌پررو و طلبکار می‌شود.
متأسفانه می‌بینیم وقتی به مفسد اقتصادی فرصت می‌دهند در مجامع مختلف حاضر می‌شود، وقتی می‌بیند در جاهای مختلف با او کاری ندارند نسبت به نظام طلبکار می‌شود و این وهم برای او ایجاد می‌شود که من کاری نکردم و این نظام بدهکار من است.
امتیاز و رانت ندادن و مقابله با افراد فاسد در حکومت علوی یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با فساد است.
داستان امام علی علیه‌السلام و خزانه‌دار بیت‌المال معروف است که خزانه‌دار بیت‌المال گردنبندی را به دختر امام علی برای یک شب قرض می‌دهد که وقتی امیرالمومنین(ع) این گردنبند را بر گردن دخترش می‌بیند، می‌فرماید: این گردنبند برای توست؟ او می‌گوید: خیر، از بیت‌المال امانت گرفتم.
امام(ع) شبانه، خزانه‌دار بیت‌المال را احضار می‌کند و به او می‌گوید: تو با چه اجازه‌ای، از بیت‌المال امانت دادی؟ خزانه‌دار می‌گوید در قبال آن، ضمانت گرفتم.
علی(ع) می‌فرماید: والله قسم اگر این ضمانت را نمی‌گرفتی و مراتب مقرر در اسلام راجع به امانت را رعایت نمی‌کردی، اولین شخص از قریش که دستش قطع می‌شد، دختر من بود.
انتظار جامعه نخبگانی و انقلابی و همچنین امت شهیدپرور از مجلس و نمایندگان انقلابی و همچنین دستگاه قضا برخورد قاطعانه و به موقع با مفسدان اقتصادی است و این دستورات امیرالمؤمنین در برخورد با مفسدان را سرلوحه کار خود قرار دهند.