آخرین خبر/ جسد شهردار سئول که پیش بینی می شد نخست وزیر آینده کره جنوبی شود در مکان اقامتش یافت شد. گزارش المیادین در این باره را با ترجمه آخرین خبر می توانید مشاهده کنید.