آخرین خبر/ لیبی از سال 2011 در وضعیت بی ثباتی به سر می برد و از سال 2014 دور جدیدی از جنگ داخلی در این کشور شعله ور شده است. در گزارش خبرگزاری دویچه وله که توسط آخرین خبر ترجمه شده می توانید با دو طرف جنگ در لیبی و حامیان آن ها آشنا شوید.