تحلیل ها . برگزیده (١٨:٥٥) ٩٩/٠٤/٢٧ آخرین خبر

غریو طبل جنگ میان همسایگان ایران

آخرین خبر/ تنش نظامی میان دو همسایه شمالی ایران که بر سر اقلیم قره باغ دهه هاست اختلاف دارند بار دیگر شعله ور شده است. گزارش TRT از این ماجرا را می توانید با ترجمه آخرین خبر مشاهده کنید.